Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia

Archív

Astronómia na Orave

Organizácia: Úvod Prístroje Publikácie Krúžok Linky  
Pozorovania: Program Analýza Alerty Svetelné krivky Tvorba mapiek Metodika
Akcie: Kolonica Eclipsa`99 Leonidy`2002 Eclipse`2003 Veľká Rača` 2004 Venus Transit` 2004

Najväčší ďalekohľad na Orave

Na verejnom zhromaždení členov v roku 2000 bola schválená stavbanového ďalekohľadu. Trvalo necelých 13 mesiacov a prístroj jepostavený. Optika je z ukrajinskej Odesy, dodala ju firma Astromarket zHumenného. Ide o firmu pána Kudzeja, ktorý sa okrem iného preslávilpožičaním metrového ďalekohľadu takisto z Odesy. Zrkadlo má priemer 300mm a svetelnosť 1 : 5. Ďalekohľad je typu Newton so svetelnosťou 1 : 5.Samotná optika stála 210,- US$. Tubus je výrobok GUMON-u a.s.Bratislava. Ostatné časti sú podbielanskej výroby. Sústružnícke prácevykonala firma Bebej a spol., originálnu Dobsonovu montáť vymyslel apostavil a celý prístroj zmontoval Anton Krkoška. Stolárske práceurobil Ľuboš Turčák s pomocou firmy Drevovýroba Turčák.
1. mája 2001 sa konala posviacka ďalekohľadu. Obrad vykonalduchovný správca podbielanskej farnosti Mgr. Donát Čarnogurský.Zúčastnili sa: starosta obce Ing. Ján Sitek, generálny riaditeľ OVPOrava s.r.o. Ing Jozef Sitek, ktorý sa zaskvel príhovorom o tom, žeuhradí polovicu nákladov na pozorovateľňu, predseda MO SNS v PodbieliJán Chajdiak, majiteľ DREVODOM s.r.o. Vladimír Krížo, zástupcamiestneho astronomického krúžku Tomáš Zanovit, podbielanská legendaOndrej Krafský a tvorcovia ďalekohľadu Anton Krkoška a Ľuboš Turčák.Opohostnie sa starala Monika Domiňáková.
Prvé svetlo prešlo optickou sústavou nového ďalekohľadu v nedeľu29. apríla 2001 o 19:20 svetového času.
Prvým objektom, na ktorý sa za účelom zaostrenia pozrel bola hviezdaalfa UMi = Polárka.
Vzápätí urobil svojich prvých 74 odhadov jasnosti fyzických premennýchhviezd.
Historicky prvou pozorovanou bola trpaslíčia nova SS Aur.
Ako prvá trpaslíčia nova vo vzplanutí bola pozorovaná X Leo.
Prvé prvenstvo v odhalení vzplanutia si zapísal pozorovaním QW Ser.(Presnejšie nejde o odhalenie vzplanutia ale jeho nezvyčajnej jasnosti).
Prvá pozorovaná hviezda z programu MEDUZA bola KT Aur.
Pán Boh sa tvorcom pristroja odvďačil jednoznačne najkrajšou nocou vroku.
Tu je záber zo slávnostného preberania na hvezdárni v Humennomv máji 2000:
Pavol A. Dubovský a Igor Kudzej s 30 cm zrkadlom

A tu je výsledné dielo:
Chermelin z preduChermelin a pozorovateľ JSP Chermelin z boku

A tu v novej pozorovateľni:
Pozorovateľňa po uvedení do prevádzky
A toto sú útroby malého ale vysoko výkonného observatória:
vnútro pozorovateľne

CCDpozorovania

Nová éra v pozorovaní premenných hviezd sa nezadržateľne blíži aj doPodbiela. Zmeny naštartoval príchod novej azimutálnej montáže v roku2005. Ide o dar Jadrovej a fyzikálne-inžinierskej fakulty ČVUT v Prahe,ktorý sprostredkoval Lukáš Král. Pôvodne slúžila na laserové meranievzdialeností umelých družíc. V Podbieli spočiatku nahradila pôvodnúDobsonovu montáž. Na obrázku pózuje pri montáži študentka astronómieZuzana Fisherová.

Druhou významnou udalosťou bol grant od konta Orange,ktorý umožnil  obstaranie CCD kamery a zásobovanie observatóriaelektrickou energiou. Ako kamera bude v Podbieli slúžiť nový výrobokfirmy Meade Deep Sky Imager PRO.Kamera prišla skôr ako ovládanie krokových motorov montáže. Preto prvésvetlo absolvovala v Hlohovci na na miestne hvezdárni v kupole 60 cmďalekohľadu. Testovali sme ju v noci z 26. na 27. januára 2006. Akoďalekohlad sa použil Spiegelobjektiv 180/1000 mm. Pozorovateľ Pavol A.Dubovský, spočiatku aj Karol Petrík. Cieľom bola kataklizmatickápremenná BZ Cam, ktorá je vďačným objektom, lebo permanentne produkujetzv. superhumpy. Výsledkom je krivka vytvorená z tristošestedesiatich30 sekundových expozícii. Meranie trvalo vyše 3 hodiny. Na obrazkuzretelne vidno superhumpy prekrývane flickeringom. Výsledok je tedauspokojivý. Kamera bola ovládaná programom MaximDL, obrázky redukovanépomocou programu C-Munipack, bez delenia flatfieldom.  Kamera jeuž v Podbieli. Zostáva už len sprevádzkovať pohon montáže.


home