Home
Novinky
Základné informácie
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Od augusta 2004 sa VKCO podieľa ako partner na na projekte "Rozvoj turistických atrakcií v obci Podbiel". Projekt realizuje obec Podbiel s finančnou podporou Európskej komisie.
Produktom spoločného úsilia VKCO a obce Podbiel je aj koncepčný dokument Plán rozvoja cestovného ruchu v obci Podbiel na roky 2004 - 2008. Schválilo ho obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16. apríla 2004. Hlavnou úlohou dokumentu je byť podkladom pri tvorbe návrhov projektov pre štrukturálne fondy. Je to otvorený dokument. Neustále je možné sa k nemu vyjadrovať.
- Plán vo formáte PDF 133kB.
- Plán vo formáte ZIP 81 kB.

Home