Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia

Archív
tworzenie stron internetowych

Základné informácie o VKCO


IČO: 31917534
Reg. Číslo: VVS/1-900/90-10840
Bankové spojenie: VÚB pobočka D. Kubín, exp. Tvrdošín, č.účtu: 37930332/0200
Adresa: VKCO, 027 42, Podbiel 194
E-mail
Prezident: Pavol A. Dubovský 0903/535832
Výkonný riaditeľ: Peter Krížo 0905/733074
Viceprezident: Mgr. Richard Mičuda 0905/343677
STANOVY
Výročné správy: 2001, 2002, 2003, 2004

Členstvo

Najjednoduchším spôsobom ako podporiť naše aktivity je stať sa našim členom. Máme tri druhy členstva:
  • zakladajúci člen
  • čestný člen
  • riadny člen

  • Riadnym členom sa stanete zaplatením zápisného, ktoré je minimálne 100,- SK.
    Súčasný počet členov: 77

    Pravidelné služby členom a verejnosti


    Home