Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Astronómia na Orave

Organizácia: Úvod Prístroje Publikácie Krúžok Linky  
Pozorovania: Program Analýza Alerty Svetelné krivky Tvorba mapiek Metodika
Akcie: Kolonica Eclipsa`99 Leonidy`2002 Eclipse`2003 Veľká Rača` 2004 Venus Transit` 2004

Observing program

Pozorovací program pozorovateľa DPV je rozdelený do troch skupín. V prvom stĺpci sú väčšinou kataklizmické premenné, ktoré sa prejavujú vzplanutiami. Hviezdy označené hviezdičkou sú hodné alertu pri objavení vzplanutia. To sú hviezdy vhodné do kataklizmického programu MEDÚZY. V druhom stĺpci sú väčšinou rôzne polopravidelné premenné z programu skupiny MEDÚZA a LIADA. V treťom stĺpci sú zákrytové premenné z programu Prosper a niektoré ďalšie s nejasnými elementami.
Odkazy v tabuľke vedú k vyhľadávacím mapkám. Za názvom súhvezdia je veľká mapa časti oblohy, na ktorej sú vyznačené polohy mapiek nasledujúcich hviezd. Za názvom hviezdy je spravidla širšie okolie premennej a za označením mapky je v súčasnosti najlepšia dostupná podrobná mapka pre danú hviezdu. Označenie typu PE0896 patrí mapkám AAVSO, ID126 je mapka zo súboru MEDÚZA. Tie sa dajú stiahnuť naraz v troch súboroch zo stránky http://var.astro.cz/meduza/mapky.htm. Označenia typu DPV2001 signalizujú autora mapky zo skupiny LIADA alebo PROSPER. Ostatné mapky majú označenie podľa prevažného zdroja údajov. Napríklad CCD(V).
Na viacerých mapkách sú oproti originálu spresnené jasnosti porovnávacích hviezd a doplnené údaje o farebných indexoch B-V. Niektoré mapky MEDÚZY majú spresnené hodnoty jasnosti porovnavacích hviezd. V stĺpci New sequence sú uvedené použité zdroje. Odkaz vedie k zoznamu všetkých spresnených hodnôt, ktorý sa dá vytlačiť a nalepiť na pôvodné mapky.
Zoznam je určený hlavne vizuálnym pozorovateľom. Pozorovatelia vybavení CCD kamerami by privítali súradnice cieľov. V prípade kataklizmických premenných ich nájdu aktualizované v online katalógu pána Downesa.

Pre mladých pozorovateľov tu máme program pozorovania známych cefeíd. Program bude vyhodnotený na letnej expedícii Variable na observatóriu v Kolonici. Pre začiatok sú k dispozícii mapky cefeíd pozorovateľných voľným okom: Delta Cep, Eta Aql.


CV starsSemiregular starsEclipsing binaries
ANDROMEDA
*NSV14652CCD V New
V378 PegSF020301
*V402 AndSF0201
*LL AndPD0895
DX AndPF1100
*V630 CasSF0202
*LS AndSF0101
IW AndCCD(V)
FN AndSE0593
FO AndSE0593
*RX J0131.4+3602USNO(V)
*1RXS J0127+3808CCD(V)
AR AndCCD(V)
TY PscPE0100
TW TriPE1095
WY TriSF020301
KV AndPE0596
LX AndCCD(V)
*PQ AndPF1295
3C 66ASF020301
*NSV895SF020301
PY PerPF1096
*QY PerPE1195
PV PerSE020301 New
PU PerPF0998 New
FS AndSE030705 New
UW TriPE1096 New
NSV907 (Ari)CCD V New

CASSIOPEA
V425 CasUSNO(V) New
*V452 CasSF020301
GX CasCCD(V)
*HT CasSE0799
KU CasCCD(V)
*V635 CasCCD(V)
V664 CasUSNO(V) New
AM CasPE1088
KT PerCCD(V)
TZ PerCCD(V)
*UV PerSF0296
*UW PerCCD(V)

CAMELOPARDALIS
FO PerCCD(V)
AF CamPE0997
*FT CamSE020301
*1RXS J042332+745300USNO(V)
1RXS J0625+7334CCD(V)
LU CamCCD(V)
*RX J0636.3+6554USNO(V)
NSV2872 (Aur)USNO(V) New
V405 AurUSNO(V) New
SS AurCCD(V)

ORION
*SV AriCCD(V)
V701 TauPE1295 New
V1208 TauCCD(V) New
*RX J0403.1+0444USNO(V)
BW TauPE1180
BF EriCCD(V)
AQ EriSE1197
HL CMaCCD(V)
BI OriCCD(V)
GR OriUSNO(V)
V1159 OriPE0296
CN OriCCD(V)
CZ OriCCD(V)
*CW MonCCD(V)
KT MonCCD(V) New

GEMINI
FS AurPE1100
KR AurSE0595
*CI GemCCD(V)
KZ GemSE020301 New
UV GemPE0595 New
SDSS J073817+285520USNO(V) New
IR GemPF0182
AW GemPF0282
YZ CncSE0693
AT CncPE0795
CC CncPE0480
DE CncUSNO(V) New
*EG CncPE0197
SY CncCCD(V)
GY CncCCD(V)
*GZ CncCCD(V)
AK CncSE020310
SDSS J084400+023919ASAS(V) New
CT HyaSF0301 New
PQ GemUSNO(V)
SV CMiCCD(V)
AQ CMiCCD(V) New

URSA MAIOR
*HT CamSF0101
SU UMaCCD(V)
*BZ UMaSF021011
*SW UMaSE0197
*DO DraPE1096
SDSS J114628+675910USNO(V) New
*CP DraPE0201
CI UMaPE0195
CH UMaCCD(V)
*IY UMaPE0601
KS UMaSF0101
ER UMaPE0398
*SDSSp J083845+491055CCD(V)
*SDSSp J082409+493124CCD(V)
*SDSSp J081321+452809CCD(V)
*SDSSp J081610+453010CCD(V)
*DV UMaCCD(V)
*KV UMaCCD(V)
CY UMaPE1098
*BC UMaPF0300
*1RXP J113123+4322CCD(V)
NSV5543 (CVn)CCD(V) New
DI UMaSE0894 New
BH LynUSNO(V) New

LEO
X LeoSE0586
RZ LMiPD0897
RU LMiPE0698 New
SX LMiPD0495
Mark421PE0897
*GO ComCCD(V)
*NSV19553USNO(V)
*AL ComPE0501
IR ComSF0701
CR BooPE0797
OU VirSE020804 New
*HV VirSF010602
HS VirSF020301
*3C 279SF020301
3C 273SD0695
TW VirCCD(V)
T LeoSE0596
*RZ LeoSE1200

HERCULES
*UZ BooPE0894
*1RXS J143704+234236USNO(V)
TT BooPE0800
VW CrBCCD(V)
NY SerPE0699 New
QW SerCCD(V)
LX SerPE0795
QZ SerCCD(V)
*V589 HerSF0701
*V592 HerPE0898
*V660 HerCCD(V)
*FSV J1722+2723USNO(V)
CH HerUSNO(V) New
*V1008 HerSF0101
*PR HerSG0101
*V844 HerPE1099
SDSS J163605+465205USNO(V) New

AQUILA
FO AqlPF0996
V1141 AqlSF020301
*V725 AqlPF0395
*KX AqlCCD(V)
V1413 AqlSF020217
DH AqlSF1291
UU AqlPF0996

SAGITTA
FG SgeCCD(V)
*WZ SgeSG0801
RZ SgeCCD(V)
*AW SgeCCD(V)
DO VulSF020301
*V405 VulUSNO(V)
FY VulPF0696
TY VulSE020301 New
VW VulCCD(V)
CM DelCCD(V)
*HO DelCCD(V)

CYGNUS
CY LyrCCD(V)
V419 LyrSF030807 New
*DM LyrSF030807
AY LyrPE0800
LL LyrPF0596
*V587 LyrSE031112
*V585 LyrSE031112
MV LyrSE031019
*V493 LyrPE0699
V344 LyrSF030807 New
V1504 CygSE030920
*V2176 CygCCD(V)
V1113 CygSF0101
V1028 CygPE1001
V542 CygPF0795
V795 CygPE1295
*EY CygCCD(V)
V550 CygCCD(V)
*V1363 CygUSNO(V)
*V1454 CygSF020301
V811 CygPG0470
RX J1951.7+3716USNO(V)
V823 CygSF020301 New
*V404 CygCCD(V)
V1329 CygPF0982
V1060 CygPE0896
*V1062 CygCCD(V)
*V1316 CygSF020301
V503 CygPE0689
V751 CygPE0695
Q CygPF0996
V630 CygPF0796 New
V632 CygPF0796
*V1251 CygPF1091
RX J2133.7+5107USNO(V)
AY LacSF020301
BL LacCCD(V)
NSV25747 (Cyg)USNO(V) New

PEGASUS
VZ AqrPE0892
EV AqrSF020301
*EF PegPF0999
*RX J2237.5+0827USNO(V)
*V368 PegSF0301
IP PegPE0597
*1RXS J230950+213523USNO(V)
HX PegSE030922
EI PscSE011702
*SDSSp J230351+010651CCD(V)
SDSS J23439+004127ASAS(V) New
WW CetSE0795
*EN CetSE021012
*ROTSE3 J015118CCD(V)
*SDSSp J015543+002807CCD(V)
XY PscPE0697 New

DRACO
DM DraCCD(V)
ES DraPE0900
*KV DraCCD(V)
SS UMiCCD(V)
*RX J1630.9+6950USNO(V)
*RX J1631.4+7354USNO(V)
AB DraSF0900
3C-371CCD(V)
EX DraPF0967
IX DraCCD(V)
*SDSSp J173008+624754CCD(V)
*SDSSp J171247+604603CCD(V)
*SDSSp J172601+543230CCD(V)
MN DraUSNO(V) New
DV DraUSNO(V) New
NameChartNew sequence
CX LacID134 
SX LacID081PEP/T2
RX PegID089T2
DN PegID090T2
RU PegID088T2/CCD(V)
TT AriPD0186T2
QR AndID122 
RX AndID003CCD(V)
Z AndID001T2
WY AndID115 
ST CasID063T2
V365 CasID116 
Rho CasDPV2001 
KS CasID136 
NSV332DPV2001 
V465 CasDPV2001 
NSV650DPV2001 
VY CasID137 
EQ CasID020T2
UY CasID139 
V627 CasID133 
MisV1147CCD(V) 
PZ CasID066T2
BX CasID065T2
VZ CasID064T2
V402 PerID094T2
XX PerID092PEP/T2
S PerID040PEP/CCD(V)
T PerID040PEP/CCD(V)
V411PerID095T2
SY PerID091T2
V466 PerID151 
V500 PerID151 
*GK PerID093CCD(V)
TV PerID153 
EP TauID161 
BG TauID142 
WW TauID144 
BL TauID138 
V1060 TauID141 
T TauID098PEP/T2
EV OriID143 
V430 OriID140 
QR MonID157 
V838 MonID179 
UX CMiID155 
XX CamDPV2002 
CI CamSF020301 
U CamID060PEP/T2
UW CamID061T2
BZ CamSE060602 
WZ CamID159 
SY CamID126 
Z CamID120T2/CCD(V)
PS1AurDPV2002 
UU AurDPV2002 
NSV3171DPV2002 
NSV16874DPV2002 
Y LynID084PEP/H/T2
KT AurID149 
SZ AurID057T2
BB AurID152 
VW AurID150 
GS AurID158 
VX AurID059T2
Eta GemOSE2001 
Zeta GemOSE2001 
Mu GemOSE2001 
Zeta TauOSE2001 
IK GemID148 
PP GemID146 
DI GemID147 
NSV3158ID147 
DY GemID145 
GS GemID154 
DL GemID156 
U GemID078T2/CCD(V)
SW GemID080T2
ST GemID079T2
U CncID062T2
AB LeoID119T2
RY LeoID034PEP/T2
S LeoID082T2
AF LeoID163 
SY ComID160 
NSV5475ID160 
CK VirID101T2
SV UMaID099T2
Z UMaDPV2002 
TZ UMaDPV2002 
AZ UMaDP2002 
DE CVnSE011502 
V BooDPV2002 
NSV6696DPV2002 
FL SerOSE2001 
EK BooOSE2001 
TX CrBID070T2
VV CrBID123 
R CrBBED2001 
T CrBSB0586 
AY HerID131 
AH HerSE0496 
V939 HerID125 
V818 HerID124 
V825 HerCCD(V) 
AM HerID033CCD(V)
HZ HerID103 
YY HerID164 
V491 LyrID113 
KP LyrID112 
V426 OphID086 
RS OphID085PEP/T2/CCD(V)
V2540 OphBED2002 
R Sct;OSE2001 
V453 Sct;OSE2001 
S Sct;OSE2001 
NSV24574OSE2001 
V4742 SgrOSE2002 
V4743 SgrOSE2002 
SS SgrID096PEP/T2
R AqlID055PEP/H/T2
V603 AqlID056T2
V1294 AqlOSE2001 
V1293 AqlOSE2001 
V450 AqlOSE2001 
V923 AqlOSE2001 
HD183936OSE2001 
KN AqlID132 
V1330 AqlID132 
AE AqrSD1952 
HM SgeBAAVSS 
QW SgeBAAVSS 
V SgeSD0586 
PU VulPE0880 
V335 SgeID097T2
CT DelBED2001 
CZ DelBED2001 
V336 VulID102H/T2
V335 VulID118 
V1742 CygID108T2
V840 CygDPV2002 
AV CygDPV2002 
BF CygID071T2/CCD(V)
V1964 CygID075 
EM CygID073CCD(V)
CI CygID072CCD(V)
V482 CygDPV2002 
V1353 CygID107T2
V441CygID127 
V1805 CygID109T2
V2037 CygID113T2
V1981 CygID110 
NSV13378ID110 
V1070 CygID135 
SS CygID026CCD(V)
V539 CygID128 
P CygDPV2002 
X CygDPV2002 
V1509 CygDPV2002 
CH CygID028PEP/H/T2
V927 CygID121 
EQ DraID162 
AO DraID129 
W DraID077T2
TX DraID031PEP
AY DraID130 
AG DraID032H/T2
T UMiDPV2002 
V UMiDPV2002 
NSV6362DPV2002 
Z UMiDPV2002 
AN CepID069T2
TZ CepID068T2
KZ DraMotl2002
V1011 HerMotl2002
NSV13204Motl2002
NSV14559Motl2002
MisV1095Motl2002
TASS J024644.5+010754Motl2002
EE CepDPV2003
31 CygDPV2003
NSV 2470Motl2002
XY CncMotl2002
V355 AurMotl2002
HadV26Motl2003
V840 HerMotl2002
Correct sequences

home