Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Výročná správa za rok 2001

Veľkolepé výsledky v roku 2001

Občianske združenie Vedecko-kultúrne centrum na Orave so sídlom v Podbieli musí hodnotiť rok 2001 ako najúspešnejší vo svojej histórii. Je to pozoruhodné hlavne preto, že ten istý rok bol najhorší po finančnje stránke. VKCO nezískalo žiadny finančný príspevok mimo vlastných zdrojov. Tu uvedené výsledky by však neboli možné bez množstva dobrovoľníckej práce v tomto i v predchádzajúcich rokoch, koncepčnej práce a spolupráce s miestnymi orgánmi a podnikateľmi.

Scénicko – tanečné predstavenie „Rok na Orave“
Premiéra sa za obrovského záujmu verejnosti konala 11. februára 2001 o 18:00 vo viacúčelovej hale v Podbieli. Predstavenie naštudovali v súčasnosti najlepšie folklórne zoskupenia z celej Oravy. V pestrom dvojhodinovom programe vystúpilo takmer 100 účinkujúcich. Pripomeňme si obsadenie:

Námet: Marián Vlčák, Gusto Socháň; Scenár: Ján Štepita; Produkcia: Pavol A. Dubovský; Réžia: Jozef Brezovský; Scéna: Hieroným Balko – HIERO`S;

Účinkovali: V hlavných úlohách Julo Olbert a Viktor Ondrek z Podbiela a členovia divadelného súboru Včela z Podbiela a oravské folklórne kolektívy: FS ORAVAN, FS KUBÍNČAN DFS PODBIELANČEK, FS Tibora Kičina z Nižnej, ŽSS SENKOVÁ FS CHARITA, Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca, DS VČELA a FS GORAL

5. Stretnutie skupiny pozorovateľov premenných hviezd MEDÚZA
Podbiel zvíťazil v hlasovaní členov skupiny o právo na zorganizovanie stretnutia. Nasleduje citát z výročnej správy skupiny: „V termínu 20. až 22. dubna 2001 proběhlo 5. setkání pozorovatelů skupiny MEDÚZA v Podbielu na Slovensku. Členy skupiny MEDÚZA přišel osobně pozdravit starosta obce (bývalý ministr obrany SR) a svůj zájem projevil i regionální tisk. Za úspěšnou akcí stojí kromě nadšení účastníků pro společnou věc i dobré zázemí, které zajistil Pavol A. Dubovský z Vedecko-kulturného centra na Orave.“
CHERMELIN – Najväčší ďalekohľad na Orave
Na verejnom zhromaždení členov v roku 2000 bola schválená stavba nového ďalekohľadu. Trvalo necelých 13 mesiacov a prístroj je postavený. Optika je z ukrajinskej Odesy. Zrkadlo má priemer 300 mm. Tubus je výrobok GUMON-u a.s. Bratislava. Ostatné časti sú podbielanskej výroby. Sústružnícke práce vykonala firma Bebej a spol., originálnu Dobsonovu montáž vymyslel a postavil a celý prístroj zmontoval Anton Krkoška. Stolárske práce urobil Ľuboš Turčák s pomocou firmy Drevovýroba Turčák.

1. mája 2001 sa konala posviacka ďalekohľadu.

Čo vieš o hviezdach
Členovia astronomického krúžku sú pripravovaní na reprezentáciu v sútaži "Co vieš o hviezdach". V roku 2001 sa v kategórii mladších žiakov dostal náš člen Richard Ballek ako náš prvý reprezentant do celoslovenského finále v Hurbanove. A hneď obsadil vynikajúce 2. miesto. Na obrázku je v areáli hurbanovskej hvezdárne aj s prezidentom VKCO
Astronomická pozorovateľňa
Výstavba pozorovateľne pre 30 cm Chermelin sa skončila. Slávnostné otvorenie bude až na jar ale už teraz sa z nej veselo pozoruje.
Zlatá MEDÚZA
Prezident VKCO, pozorovateľ DPV sa stal prvým držiteľom ocenenia Zlatá MEDÚZA za 10 000 odhadov fyzických premenných hviezd doručených do databázy tejto organizácie.

Podrobné zhodnotenie roku 2001

 

  1. Aktivity
  2. Členstvo
  3. Publikácie
  4. Publicita
  5. Hospodárenie

 

  1. Aktivity trvajúce alebo vykonané v roku 2001 okrem šiestich najvýznamnejších udalostí uvedených v tabuľke

a)       Odborné astronomické pozorovania

Členovia VKCO urobili v roku 2001 vyše 5000 odhadov jasnosti fyzických premenných hviezd. V oblasti kataklizmických premenných poslúžili pozorovania z Podbiela na vyhlásenie VSNET alertu v prípade hviezd BZ UMa, HS Vir a V660 Her. V rámci programu stredoeurópskej skupiny MEDÚZA je pozorovateľ Dubovský = DPV najvýkonnejším pozorovateľom. Koncom roka sme rozvinuli spoluprácu s juhoamerickou organizáciou amatérskych astronómov LIADA. Dvojica Dubovský (VKCO) a Otero (LIADA) pracuje na novom pozorovacom programe prevažne jasnejších hviezd, ktoré sa pozorujú už novou metódou vyvinutou Oterom. Dubovský produkuje vyhľadávacie mapky pre hviezdy na severnej pologuli a Otero so svojou skupinou pre hviezdy na južnej pologuli.

Členovia VKCO sa zúčastnili nasledujúcich odborných podujatí:

-          Seminár o pozorovaní premenných hviezd ZIRO v Roztokoch

-          Stretnutie pozorovateľov MEDÚZY v Podbieli

-          Seminár o výskume premenných hviezd na Bezovci

-          Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd v Brne, ČR.

 

Sami sme zorganizovali expedíciu KOLONICA 2001. Po druhý raz sa letná expedícia pre pozorovateľov premenných hviezd uskutočnila na observatóriu Vihorlatskej hvezdárne v Kolonickom sedle, ktoré je známe najväčším ďalekohľadom na Slovensku, dnes už v prevádzke.

 

b)       Popularizácia

Astronomický krúžok pracoval pravidelne každý piatok od 16:00 do 20:00. Má desať členov.

Prezentačné programy s ďalekohľadom navštevujú predovšetkým turisti ubytovaní v Podbieli. Zaznamenali sme okolo 300 návštevníkov. Okrem toho sme predviedli dva programy pre žiakov podbielanskej základnej školy.

 

c)       Služby členom a verejnosti

Zaviedla sa služba Novinky. Elektronickou poštou dostávajú členovia VKCO ako aj ďalší prihlásení informácie o dianí v Podbieli. VKCO je aj tvorcom oficiálnych stránok obce Podbiel, na ktorých je prístupný aj dvojmesačník Podbiel. Ostatné služby zostávajú zachované.

 

d)       Aktivity v oblasti cestovného ruchu

Tavba železnej rudy – Po odchode organizácie Národný trust Slovenska, prvýkrát zorganizovali tavbu spoločne VKCO a Obecný úrad Podbiel. Prejavilo sa to na výrazne kvalitnejšej organizácii a vyššej účasti. Pri tejto príležitosti sa na múre Františkovej hute osadila informačná tabuľa. V programe na voľnom priestranstve pred zrúcaninou železiarne boli súťaže a hry pre divákov, koncert country skupiny Kredenc a folkovej skupiny Úsvit a samozrejme pokusná tavba železnej rudy starovekou technológiou. Tá sa ako obyčajne nevydarila, ale dymiaca pec bola atrakciou pre divákov podobne ako večer pohľad na dorastajúci Mesiac cez ďalekohľad VKCO.

 

Jánošík – na potoku pri hlavnej ceste v Podbieli sa roztočilo vodné koleso, ktoré poháňa postavu Jánošíka, ktorý kýva valaškou na okoloidúcich. Spôsobuje tak zvýšený počet turistov, ktorý sa zastavia v Podbieli. Následne je im ponúknutá prehliadka Bobrovej rale, návšteva múzea a ďalšie služby, ktoré poskytuje miestna cestovná kancelária.

 

VKCO koordinovalo predkladanie projektov z Oravy do pilotnej grantovej schémy na podporu cestovného ruchu. Nakoniec sa predložili len tri projekty a ani tie neboli podporené. Narážame na neochotu oravských podnikateľov spolupracovať navzájom.

 

 

  1. Členská základňa VKCO narástla v roku 2001 len o jedného člena a dosiahla počet 77. Z toho 32 je obyvateľov Podbiela.

Zaregistrovali sme jedno uzavretie manželstva medzi členmi Richardom Bariakom a Katarínou Trubačovou.

 

  1. Zoznam publikovaných prác

Spoluautorstvo v týchto prácach znamená, že boli priamo použité pozorovania z Podbiela. Je samozrejme množstvo iných prác, ktoré čerpajú dáta z databáz, do ktorých prispievame.

  1.     Uvádzame len nadregionálne médiá:
  1. Hospodárenie

 

Finančná situácia VKCO v tomto roku nebola dobrá. Väčšinu obratu tvorili príspevky Národného úradu práce na úhradu miezd dvoch pracovníkov na verejnoprospešných prácach. Prakticky všetky uvedené výkony boli urobené na základe dobrovoľníckej práce, naturálnych darov miestnych podnikateľov a vlastných zdrojov členov.

 

Stav na účte k 31.12.2000 ...................................  

Stav v pokladni k 31.12.2000 ..............................

Stav na účte k 31.12.2001 ...................................

Stav v pokladni k 31.12.2001 ..............................

 

Príjmy v roku 2001 celkom ................................

Výdavky v roku 2001 celkom .............................

 

8 261,96

12 754,00

1 899,22

17 313,50

 

62 306,00

64 109,24

 

 

 

Plán činnosti na rok 2002

 

         pozorovanie kataklizmických a polopravidelných premenných hviezd v spolupráci so skupinami MEDÚZA, LIADA, VSNET pri súčasnom bojkotovaní americkej AAVSO

         Presadzovanie novej techniky vizuálneho pozorovania spolu o Sebastianom Oterom a tvorba príslušných mapiek

         Účasť na seminároch a konferenciách – ZIRO, MEDÚZA, Bezovec, Brno

 

         Expedícia Kolonica 2002 pre pozorovateľov premenných hviezd

         Astronomický krúžok a účasť na súťaži Čo vieš o hviezdach

 

         Zriadiť predajňu hardvéru a softvéru a iných vecí v Podbieli

         Začať ponúkať programátorské služby členov hlavne na tvorbu internetových stránok a rezervačných systémov pre podnikateľov v cestovnom ruchu

 

         Tavba železnej rudy

         Turnaj firiem v malom futbale

         Betlehemské hry

 

         S pomocou Pilotnej grantovej schémy na podporu cestovného ruchu urobiť funkčnú stránku www.orava.sk a vypracovať štúdiu rozvoja cestovného ruchu v Podbieli.

         Spustiť splavovanie rieky Orava na plti.

         Inštalovať slnečné hodiny pred budovu bývalej cirkevnej školy

 

Začať kampaň proti svetelnému znečisteniu


Home