Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Výročná správa za rok 2003

 

 

 1. Aktivity
 2. Členstvo
 3. Publikácie
 4. Publicita
 5. Hospodárenie

 

 1. V roku 2003 sa podarilo až neuveriteľne presne naplniť plán činnosti. Zo šiestich hlavných bodov uvedených vo výročnej správe za rok 2002 sa úplne splnilo 5 a nesplnil sa len bod 6, ktorý s týkal kampane proti svetelnému znečisteniu. Organizácie teda fungovala napriek nešťastnému koncu projektu „Obnovenie pltníctva na Orave“. Projekt bol úspešne realizovaný, stretol sa s priaznivou odozvou odborných kruhov i verejnosti, ale neprijal ho konečný prijímateľ, čiže samotní podbielanskí pltníci na čele s plk. Ladislavom Krupom. Plte nakoniec plávali bez našej účasti, prínos pre cestovný ruch je prakticky nulový. Propagačné materiály, internetový rezervačný systém, vyškolení pltníci, Štúdia rozvoja pltníctva na Orave zostávajú nevyužité. Čiastočne sa využíva tlačený  propagačný materiál. Po odstránení časti týkajúcej sa priamo pltníctva sa dá použiť ako propagačný materiál o turistických zaujímavostiach obce Podbiel. Dôvody konania plk. Krupu zostávajú dodnes neobjasnené.

a)       Odborné astronomické pozorovania

Členovia VKCO urobili v roku 2003 vyše 10 000 odhadov jasnosti fyzických premenných hviezd. Z toho 10 730 odhadov urobil Pavol A. Dubovský – jeden z najvýkonnejších pozorovateľov na svete. Klimatické pomery na Orave umožnili pozorovať počas 126 nocí, z ktorých 72 bolo jasných od večera do rána. Priemerne urobil Dubovský za jednu noc 85 odhadov. Najviac v noci z 25 na 26. februara 249 odhadov.

 

Najväčším pozorovateľským úspechom roka bolo supervzplanutie UZ Boo. Vzplanutie prvý detekoval P.A.Dubovský ráno 5. decembra. UZ Boo je jedna z desiatich známych hviezd typu WZ Sge. Je to podtyp typu SU UMa charakteristický veľkými intervalmi medzi supervzplanutiami (rádovo 10 rokov), veľkou amplitúdou (>6mag), extrémne pomalým prenosom hmoty medzi zložkami (<10^{-6} slnečných hmôt ročne) a z pozorovateľského hľadiska hlavne  superhumpami a opakovanými zjasneniami po hlavnom vzplanutí. Všetky tieto javy sa v decembri naplno prejavili. Namerala sa perióda superhumpov Psh=89.2 min. To potvrdilo merania z posledného supervzplanutia v roku 1994. Zaznamenali sa 4 následné zjasneni. Toto vzplanutie určite prinesie mnoho svetla do našich znalostí o trpasličích novách s pomalým prenosom hmoty. Na tomto mieste sa patrí pripomenúť prečo je to dôležité. Takže okrem iného preto, že práve tieto trpasličie novy s pomalým prenosom hmoty a orbitálnymi periódami pod známou medzerou čiže 80 až 200 minút tvoria 99% populácie všetkých kataklizmatických systémov. To, že ich poznáme tak málo je dané výberovým efektom. Majú malú jasnosť a preto vidíme len tie najbližšie.

Program Prosper – podieľali sme sa na určení elementov viacerých hviezd z programu. Hlavne KZ Dra, Misv 1095, HadV26, IM Vul a pomocou dát z aparatúry ASAS-3 aj NSV2470. Veľa k určeniu presných elementov nechýba u V1011 Her Tieto výsledky sa postupne pripravujú k publikácii.

 

Z dlhoperiodických zákrytových premenných sme napozorovali krásne minimá EE Cep a V695 Cyg.

 

Napozorovali sme potrebné dáta k práci Juraja Spišiaka “Kalibrácia očí pri pozorovaní premenných hviezd”, ktorú chce publikovať ako stredoškolskú odbornú činnosť.

 

Ďalšie významné pozorovania:

-          Návrat FG Sge z hlbokého minima

-          Vzplanutie UV Per

-          Vzplanutie Be hviezdy V1294 Aql

-          V475 Sct – Nova Scuti 2003

-          Vzplanutie symbiotických hviezd V1329 Cyg a AG Dra

-          Svetelné zmeny mladej hviezdy MisV1147 – bude publikované v PASP

 

Pozorovací program má v súčasnosti 429 hviezd. Na stránke www.vkco.sk sú pre ne zhromaždené mapky, niektoré z nich aj vlastnej výroby

 

b)      Astronomické konferencie a semináre

Členovia VKCO sa zúčastnili nasledujúcich odborných podujatí:

-          Seminár o pozorovaní premenných hviezd ZIRO v Roztokoch (Dubovský – príspevok o výsledkoch Oterovej metódy, Svetlošák, Labaj)

-          Seminár o výskume premenných hviezd na Bezovci (Dubovský, Petrík, Kusá)

-          Stretnutie skupiny MEDUZA vo Valašskom Meziříčí (Dubovský – príspevok o výsledkoch Oterovej metódy)

-          Seminár a valné zhromaždenie SZAA v Rimavskej Sobote. (Dubovský – príspevok a perspektívach amatérskeho pozorovania premenných hviezd, bol zvolený za podpredsedu SZAA)

 

 

c)       Popularizácia

Astronomický krúžok pracoval pravidelne každý piatok od 16:00 do 20:00. Má desať členov. Tento rok sa rozdelil na dve zložky: teoretickú a pozorovateľskú. Jeho členovia spontánne založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu astronómov amatérov. Zúčastnili sa ako zvyčajne súťaže Čo vieš o hviezdach. Richard Ballek postúpil do celoslovenského kola v II. kategórii

Prezentačné programy v observatóriu navštevujú predovšetkým turisti ubytovaní v Podbieli. Zaznamenali sme okolo 100 návštevníkov.

Stretnutie oravských hvezdárov sme zorganizovali v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom pre pravidelných účastníkov súťaže Čo vieš o hviezdach a im sa venujúcich učiteľov. Lektormi boli Znášik a Dubovský. Večerná astronomická show v podaní Karola Petríka bola prístupná verejnosti. Riadnych účastníkov bolo 12, verejnosti 40.

Prednášky pre ZŠ v Podbieli sa uskutočnili 2.

EXPEDÍCIA  KOLONICA

Po ročnej prestávke sme opäť zorganizovali premenársku expedíciu na observatórium v Kolonickom sedle. Observatórium patrí Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a je známe tým, že sa tu nachádza najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom zrkadla 1 meter. Program expedície bol zameraný na dve oblasti:

V noci - pozorovanie premenných hviezd
Tentoraz sme sa zamerali na pozorovanie jasných premenných hviezd. Vyskúšali sme si Oterovu metódu vizuálneho pozorovania na niektorých polopravidelných premenných. Používali sme  ďalekohľady observatória (Somet binar, delostrelecký binar a 30 cm Ritchey Chrétien) a náš delostrelecký binar.

Cez deň - šport a turistika
Vihorlatské pohorie ponúka výborné možnosti na cykloturistiku. Podnikli sme výpravy k Morskému oku spojenú s prechodom cez Sninský kameň na Sninské rybníky. Druhá veľká výprava bola do Novej Sedlice. Tretia bola okružná cesta po drevených kostolíkoch.

Bonbónikom bola opozícia planéty Mars. Pozreli sme sa na Mars aj cez metrový ďalekohľad.

Expedície sa zúčastnili:

1. Vedúci expedície                P. A. Dubovský

2. Žena 1                                 L. Kusá

3. Kuchár                                A. Trubačová

4, 5. Proviantný náčelník                S. Kováč, J. Ducký

6. Kultúrny referent                 Peter Trubač

7. Športový referent                Pavol Trubač

8. Manželka 1                                M. Trubačová

9. Dieťa 1                                M. Trubač

10. Pozorovateľ 1                V. Svetlošák 

11. Pozorovateľ 2                 J. Labaj

12. Pozorovateľ 3                 R. Ballek

13. Pozorovateľ 4                 P. Mrocek

14. Pozorovateľ 5                 P. Svrček

15. Pozorovateľ 6                J. Šimek

 

d)      Prístrojový park

Rozrástol sa o delostrelecký binar 12x60, ktorý úspešne využívame na pozorovanie jasných premenných hviezd.

 

e)       Služby členom a verejnosti

Zriadili sme e-mailové konferencie novinky@podbiel.sk o novinkách v obci Podbiel všeobecne a astro@podbiel.sk o našich aktivitách v oblasti astronomického výskumu. V prvej konferencii je len 22 účastníkov. Pôvodný plán zapojiť do nej administrátorom hneď všetkých novinárov a turistov, ktorí niekedy navštívili Podbiel, stroskotal na nepochopení ľudí. Astronomická komunita je zjavne vzdelanejšia a konferencie funguje výborne. Účastníkov je 38. Ostatné služby zostávajú zachované.

 

f)        Aktivity v oblasti cestovného ruchu

Projekt pltníctva skončil katastrofou tak, ako je uvedené v úvode správy. Napriek tomu sme pokračovali v príprave rozvojových projektov. V rámci grantovej schémy cestovný ruch sme pripravili 3 návrhy projektov:

Outdoor – nový produkt cestovného ruchu na Orave – žiadateľ VKCO

Informačný a rezervačný systém na Orave – žiadateľ Združenie cestovného ruchu Orava

Rozvoj turistických atrakcií v Podbieli – žiadateľ obec Podbiel

Žiadosti sú v štádiu posudzovania

Pripravujú sa aj projekty pre štrukturálne fondy. Na týchto prácach sa podieľajú hlavne Dubovský a Mičuda.

 

g)      Kultúra a šport

Tavba železnej rudy – uskutočnil sa tretí ročník folk-country festivalu organizovaného v spolupráci s obecným úradom. Stúpol počet divákov na asi 700, kvalita účinkujúcich tiež.

Turnaj firiem – uskutočnil sa piaty ročník turnaja firiem v malom futbale na štadióne ŠK Podbiel organizovaný v spolupráci OVP Orava s.r.o. Zúčastnilo sa 9 futbalových a 4  nohejbalové družstvá.

 

 

 1. Členská základňa VKCO je stabilizovaná. V roku 2003 malo VKCO 81 členov. Z toho 32 je obyvateľov Podbiela.

 

 1. Zoznam publikovaných prác
 • V roku 2003 neboli zhodou okolností publikované žiadne odborné práce.
 1. Hospodárenie

 

Bolo výrazne ovplyvnené realizáciou pltníckeho projektu. Príspevok z Ministerstva hospodárstva SR činil  327 000,- Sk. Spolufinancovanie projektu bolo 109 000,- Sk a takmer pokryli ho príspevky zainteresovaných podnikateľov. Ostatné príjmy sú tvorené hlavne účastníckymi poplatkami na expedícii Kolonica 2003 v sume 22 100,- Sk, turnaji firiem 13 500,- Sk. Členské príspevky tvorili 22 500,- Sk

Výdavky sa takisto týkali hlavne pltníckeho projektu – 436 000,- Sk. Okrem toho boli nad 1000,- Sk ešte ubytovanie v Kolonickom sedle – 6240,- Sk, výdavky spojené s turnajom firiem – 12 000,- Sk.

 

Stav na účte k 31.12.2002 ...................................  

Stav v pokladni k 31.12.2002 ..............................

Stav na účte k 31.12.2003 ...................................

Stav v pokladni k 31.12.2003 ..............................

 

Príjmy v roku 2003celkom ................................

Výdavky v roku 2003 celkom .............................

 

1 885,-

4 394,-

4 470,-

352,-

 

456 395,-

457 851,-

 

 

Plán činnosti na rok 2004

 

  1. V oblasti odbornej astrofyzikálnej práce:

         pozorovanie kataklizmických a polopravidelných premenných hviezd v spolupráci so skupinami MEDÚZA, LIADA, VSNET pri súčasnom bojkotovaní americkej AAVSO

         pozorovanie v programe PROSPER, ktorý hľadá neznáme elementy zákrytových dvojhviezd

         pozorovanie iných zákrytových dvojhviezd s neznámymi elementami

         presadzovanie novej techniky vizuálneho pozorovania spolu o Sebastianom Oterom a tvorba príslušných mapiek

         Účasť na seminároch a konferenciách – ZIRO, MEDÚZA, Bezovec,

 

  1. V oblasti popularizačnej činnosti

         Expedícia Kolonica 2004 pre pozorovateľov premenných hviezd

         Astronomický krúžok a účasť na súťaži Čo vieš o hviezdach

         Stretnutie oravských hvezdárov – príprava plánu výstavby hvezdárne na Orave

 

  1. V oblasti služieb členom a verejnosti

         Zriadiť k e-mailovým konferenciám novinky@podbiel.sk a astro@podbiel.sk webový archív.

 

  1. V oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí

         Tavba železnej rudy

         Turnaj firiem v malom futbale

         Naštudovanie divadelnej hry Surovô drevo divadeným súborom Včela

 

  1. V oblasti cestovného ruchu

         Podieľať sa na tvorbe rezervačného systému pre ubytovacie kapacity

         Organizovať prípravu projektov na čerpanie zo štrukturálnych fondov EÚ na úrovni obce a regiónu.

         Vypracovať plán rozvoja cestovného ruchu v Podbieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2004

Očakávame, že väčšinu obratu budú tvoriť samostatné projekty, kde sa uchádzame o podporu z rôznych grantových zdrojov (predvstupové fondy, Ministerstvo kultúry, Nadácia Hodina deťom, štrukturálne fondy). Nasledujúci rozpočet je zostavený bez týchto projektov

Príjmy:

-          Členské ............................................... 20 000,- Sk

-          príspevok Obecného úradu .................. 5 000,- Sk

SPOLU:                      25 000,-Sk

 

Výdavky:

-          cestovné na konferencie .................................. 4 000,- Sk

-          členské v organizáciách ................................... 1 000,- Sk

-          webhosting ....................................................... 1 000,- Sk

-          údržba pozorovateľne ...................................... 3 000,- Sk

-          pokovovanie zrkadiel hlavného ďalekohľadu...4 000,- Sk

-          divadlo ..............................................................5 000,- Sk

SPOLU                                18 000,- Sk

 

 

Schválené Verejným zhromaždením členov VKCO v Podbieli dňa 15.02.2004

 

 

 

 

 

 


Home