Home
Novinky
Základné informácie
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Niekoľko poznámok k tvorbe mapiek

Ciele :

1) Dať návod ako zhotoviť mapky pre vizuálne pozorovanie premenných hviezd tak, aby pozorovania mohli dosahovať najväčšiu presnosť.

2) Tým, ktorí používajú už existujúce mapky (napr. vydané skupinou MEDÚZA), poskytnúť nástroje na kontrolu jasností použitých porovnávacích hviezd.

3) Tým, ktorí mapky netvoria ale len užívajú ukázať, prečo je mapka taká aká je

 1. Požiadavky na fotometrickú sekvenciu vo V (V poradí dôležitosti)
  1. Malé magnitúdové rozdiely medzi porovnávacími hviezdami < 0.3 mag.
  2. Malá uhlová vzdialenosť k premennej
  3. Podobnosť farieb

  Príklad: 845 (13); 846 (02); 861 (16); 882 (14); 908 (01); 937 (14)

  1. Zdroje fotometrických dát v poradí dôležitosti
   1. PEP(V) = Fotoelektrická fotometria z pozemských prístrojov
   2. HIPPARCOS = V magnitúda odvodená z Hp
   3. TYCHO V = Vt – 0.09*(Bt – Vt); B–V = 0.850*(Bt - Vt), pre hviezdy do 8.5 mag
   4. TYCHO 2 pre hviezdy od 8.5 mag do 10.5, nad 10.5 opatrne
   5. Iné zdroje použiť len po vyčerpaní prvých štyroch možností a len u premenných s veľkou amplitúdou.

   USNO -A1.0 : V = r + 0.375(b - r); B-V = 0.625 * (b-r);

   USNO-B1.0: V = 0.444R1 + 0.556B1 ; B-V = 0.556 *(B1-R1)

   Výsledok však treba korigovať podľa najbližšieho hviezdneho poľa s premeranými hviezdami (napríklad LONEOS)

    1. V poliach meraných prehliadkou SDSS môžeme použiť tieto transformácie: V = g - 0.55*(g - r) - 0.03; B – V = 1.02*(g - r) + 0.20. Je to však možné len pre hviezdy slabšie ako 14 mag. Jasnejšie sú saturované.
    2. ROTSE-1: V = 0.9425 * ROTSE1 + 0.6914

    Poznámky:

    a) Aj keď máme PEP(V) je dobré pozrieť dáta z HIPPARCOS či hviezda nie je premenná.

    b) HIPPARCOS je nepoužiteľný pre hviezdy spektrálneho typu M. V prípade premennej hviezdy môžeme okalibrovať Hp pomocou údajov z TYCHO a dáta z HIPPARCOS použiť aspoň na určenie amplitúdy premennej.

    c) Nepoužívať údaje B – V z TYCHO pre hviezdy typu Mira, sú falošné. Použiť prácu Nancy Evansovej http://adsbit.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1970AJ.....75..636E

    d) Farebné zmeny cefeíd sú v práci http://adsbit.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1971A%26AS....4..265S&db_key=AST&page_ind=0&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF

    1. Zdroje dát a ich korekcie
     1. PEP(V)

     a) General Catalogue of Photometric Data http://obswww.unige.ch/gcpd/indexform.html - údaje sa hľadajú podľa čísla HD alebo podľa súradníc. Použiteľné sú tieto fotometrické systémy (v poradí dôležitosti:

     *UBV

     *uvby ......................... B – V = 1.6 (b – y) empirický vzťah

     *Geneva .................... korekcia Tabuľka 1

     *WBVR ...................... korekcia pre B – V Tabuľka 2

     *CaIIHk

     *RI(C)

     *Eggen ubvy

     *Andrews

     *Straizys

     *Cook

     b) VizieR http://cdsweb.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR - ak nie sú dáta v GCPD

     c) Henden ftp://ftp.nofs.navy.mil/pub/outgoing/aah/sequence/ „surová“ fotometria

     d) Sumner ftp://ftp.nofs.navy.mil/pub/outgoing/aah/sequence/sumner/ hotové sekvencie

     e) Skiff ftp://ftp.lowell.edu/pub/bas/varseq/ hotové sekvencie

     f) LONEOS ftp://ftp.lowell.edu/pub/bas/starcats/loneos.phot katalóg, ktorý najlepšie stiahnuť do svojho hviezdneho atlasu

     g) GCVS http://www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/cgi-bin/search_new.html nájdeným údajom nedôverovať!

     h) ADS http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html nájde všetky práce o danej hviezde (použiť object name search)

      1. HIPPARCOS http://astro.estec.esa.nl/hipparcos/HIPcatalogueSearch.html

      Ak chceme byť úplne presní treba použiť konverziu Hp na V. V prípade premennosti je dobré si nechať vykresliť krivku a určiť amplitúdu zmien http://astro.estec.esa.nl/Hipparcos/apps/PlotCurve.html

       1. TYCHO 1 býva súčasťou hviezdnych atlasov.
       2. TYCHO 2 dáta sú prístupné cez http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR.

       Treba použiť konverziu: V = Vt – 0.09*(Bt – Vt); B–V = 0.850*(Bt - Vt).

       Empiricky je zistená korekcia B-V, Tabuľka 3.

       Pre údaje z TYCHO 1 je korekcia približne polovičná.

       Modré hviezdy sa v TYCHO 2 zdajú jemne jasnejšie. Preto korekcia:

       B-V = -0.2 --> Tycho-2 + 0.018

       B-V = 0.2 --> Tycho-2 + 0.008

       B-V > 0.6 --> Tycho-2 ~ V

       Príklad určenia amplitúdy premennej spektrálneho typu M,S alebo C:

       HIPPARCOS: V= 6.65; Hp (priemerná)= 6.70; Max: 6.53 Hp - Min: 6.96 Hp

       TYCHO: V= 7.12

       Z toho vyplýva, že amplitúda zmien vo V nie je 6.5 - 6.9 ale 7.0 - 7.4.

       Prílohy:

       Tabuľka 1

       B-V = -0.3 --> Geneva + 0.017

       B-V = 0.0 --> Geneva + 0.014

       B-V = 0.3 --> Geneva + 0.010

       B-V= 0.6 --> Geneva + 0.007

       B-V= 0.9 --> Geneva + 0.004

       B-V= 1.2 --> Geneva + 0.002

       B-V= 1.3 --> Geneva ~ V -------------

       B-V= 1.4 --> Geneva - 0.004

       B-V= 1.5 --> Geneva - 0.009

       B-V= 1.6 --> Geneva - 0.012

       B-V= 1.7 --> Geneva - 0.015

       Tabuľka 2

       B-V= -0.25 --> WBVR - 0.025

       B-V= -0.2 --> WBVR - 0.017

       B-V= -0.15 --> WBVR - 0.012

       B-V= -0.1 --> WBVR - 0.009

       B-V= -0.05 --> WBVR - 0.005

       B-V= -0.02 --> WBVR - 0.000 ---------

       B-V= 0.0 --> WBVR - 0.000

       B-V= 0.1 --> WBVR - 0.000

       B-V= 0.2 --> WBVR - 0.000

       B-V= 0.3 --> WBVR - 0.000

       B-V= 0.4 --> WBVR - 0.000 ---------

       B-V= 0.5 --> WBVR - 0.001

       B-V= 0.6 --> WBVR - 0.004

       B-V= 0.8 --> WBVR - 0.010

       B-V= 1.0 --> WBVR - 0.020

       B-V= 1.2 --> WBVR - 0.033

       B-V= 1.4 --> WBVR - 0.042

       B-V= 1.6 --> WBVR - 0.055

       B-V= 1.7 --> WBVR - 0.064

       B-V= 1.8 --> WBVR - 0.077

       B-V= 1.9 --> WBVR - 0.090

       B-V= 2.0 --> WBVR - 0.102

       B-V= 2.6 --> WBVR - 0.180

       Tabuľka 3

       B-V= -0.25 --> Tycho-2 - 0.06

       B-V= -0.2 --> Tycho-2 - 0.04

       B-V= -0.1 --> Tycho-2 - 0.018

       B-V= 0.0 --> Tycho-2 - 0.010

       B-V= 0.1 --> Tycho-2 - 0.000 ---------

       B-V= 0.2 --> Tycho-2 + 0.010

       B-V= 0.3 --> Tycho-2 + 0.030

       B-V= 0.4 --> Tycho-2 + 0.042

       B-V= 0.5 --> Tycho-2 + 0.052

       B-V= 0.6 --> Tycho-2 + 0.060

       B-V= 0.7 --> Tycho-2 + 0.048

       B-V= 0.8 --> Tycho-2 + 0.036

       B-V= 0.9 --> Tycho-2 + 0.030

       B-V= 1.0 --> Tycho-2 + 0.015

       B-V= 1.1 --> Tycho-2 + 0.008

       B-V= 1.2 --> Tycho-2 + 0.000 --------

       B-V= 1.3 --> Tycho-2 - 0.005

       B-V= 1.4 --> Tycho-2 - 0.015

       B-V= 1.5 --> Tycho-2 - 0.027

       B-V= 1.6 --> Tycho-2 - 0.041

       B-V= 1.7 --> Tycho-2 - 0.055

       B-V= 2.0 --> Tycho-2 - 0.060

       B-V= 2.6 --> Tycho-2 (-0.2)?

       Tabuľka 4

       Konverzia Hp na V

       O3-A9I/V - F0-G0I/IV F0-K9V G1-K9I-II

       G1-K9III/IV

       B-V V-Hp

       -0.30 0.125

       -0.29 0.120

       -0.28 0.115

       -0.27 0.108

       -0.26 0.100

       -0.25 0.094

       -0.24 0.090

       -0.23 0.087

       -0.22 0.084

       -0.21 0.079

       -0.20 0.073

       -0.19 0.067

       -0.18 0.063

       -0.17 0.059

       -0.16 0.056

       -0.15 0.051

       -0.14 0.047

       -0.13 0.043

       -0.12 0.038

       -0.11 0.033

       -0.10 0.030

       -0.09 0.026

       -0.08 0.023

       -0.07 0.019

       -0.06 0.015

       -0.05 0.010

       -0.04 0.005

       -0.03 0.002

       -0.02 -0.001

       -0.01 -0.005

       0.00 -0.009

       0.01 -0.012

       0.02 -0.015

       0.03 -0.018

       0.04 -0.021

       0.05 -0.024

       0.06 -0.027

       0.06 -0.031

       0.07 -0.034

       0.08 -0.037

       0.10 -0.040

       0.11 -0.043

       0.12 -0.046

       0.13 -0.048

       0.14 -0.050

       0.15 -0.052

       0.16 -0.054

       0.17 -0.057

       0.18 -0.059

       0.19 -0.061

       0.20 -0.062

       0.21 -0.064

       0.22 -0.066

       0.23 -0.067

       0.24 -0.069

       0.25 -0.070

       0.26 -0.071

       0.27 -0.072

       0.28 -0.073

       0.29 -0.074

       0.30 -0.076 -0.075

       0.31 -0.078 -0.076

       0.32 -0.079 -0.077

       0.33 -0.081 -0.078

       0.34 -0.082 -0.079

       0.35 -0.084 -0.080

       0.36 -0.086 -0.081

       0.37 -0.087 -0.082

       0.38 -0.089 -0.083

       0.39 -0.091 -0.084

       0.40 -0.092 -0.086

       0.41 -0.093 -0.088

       0.42 -0.095 -0.090

       0.43 -0.096 -0.092

       0.44 -0.098 -0.094

       0.45 -0.100 -0.096

       0.46 -0.102 -0.097

       0.47 -0.103 -0.098

       0.48 -0.105 -0.100

       0.49 -0.107 -0.103

       0.50 -0.109 -0.105

       0.51 -0.111 -0.107

       0.52 -0.113 -0.109

       0.53 -0.115 -0.110

       0.54 -0.117 -0.112

       0.55 -0.120 -0.114

       0.56 -0.122 -0.116

       0.57 -0.124 -0.117

       0.58 -0.125 -0.118

       0.59 -0.126 -0.120

       0.60 -0.127 -0.122

       0.61 -0.128 -0.123

       0.62 -0.129 -0.124

       0.63 -0.130 -0.125

       0.64 -0.131 -0.126

       0.65 -0.132 -0.128

       0.66 -0.133 -0.129

       0.67 -0.134 -0.130

       0.68 -0.136 -0.131

       0.69 -0.137 -0.132

       0.70 -0.138 -0.134

       0.71 -0.139 -0.135

       0.72 -0.140 -0.136

       0.73 -0.141 -0.137

       0.74 -0.142 -0.138

       0.75 -0.143 -0.139

       0.76 -0.144 -0.140

       0.77 -0.145 -0.141

       0.78 -0.147 -0.142

       0.79 -0.148 -0.142

       0.80 -0.149 -0.143

       0.81 -0.150 -0.143

       0.82 -0.151 -0.144

       0.83 -0.152 -0.144

       0.84 -0.153 -0.145

       0.85 -0.154 -0.145

       0.86 -0.155 -0.146

       0.87 -0.156 -0.147

       0.88 -0.156 -0.147

       0.89 -0.157 -0.148

       0.90 -0.157 -0.149

       0.91 -0.158 -0.149

       0.92 -0.159 -0.150

       0.93 -0.159 -0.151

       0.94 -0.160 -0.151

       0.95 -0.160 -0.152

       0.96 -0.161 -0.153

       0.97 -0.161 -0.153

       0.98 -0.162 -0.154

       0.99 -0.163 -0.154

       1.00 -0.163 -0.155

       1.01 -0.164 -0.155

       1.02 -0.165 -0.156

       1.03 -0.165 -0.156

       1.04 -0.166 -0.157

       1.05 -0.166 -0.157 -0.167

       1.06 -0.167 -0.158 -0.168

       1.07 -0.168 -0.158 -0.169

       1.08 -0.168 -0.158 -0.170

       1.09 -0.169 -0.158 -0.171

       1.10 -0.169 -0.159 -0.172

       1.11 -0.169 -0.159 -0.174

       1.12 -0.170 -0.159 -0.175

       1.13 -0.170 -0.160 -0.177

       1.14 -0.171 -0.160 -0.179

       1.15 -0.171 -0.160 -0.180

       1.16 -0.171 -0.160 -0.180

       1.17 -0.170 -0.160 -0.180

       1.18 -0.170 -0.159 -0.179

       1.19 -0.170 -0.159 -0.179

       1.20 -0.169 -0.159 -0.178

       1.21 -0.169 -0.159 -0.178

       1.22 -0.168 -0.158 -0.176

       1.23 -0.168 -0.158 -0.175

       1.24 -0.167 -0.158 -0.173

       1.25 -0.166 -0.157 -0.172

       1.26 -0.165 -0.157 -0.171

       1.27 -0.164 -0.156 -0.170

       1.28 -0.162 -0.156 -0.169

       1.29 -0.160 -0.155 -0.168

       1.30 -0.159 -0.155 -0.167

       1.31 -0.157 -0.154 -0.166

       1.32 -0.155 -0.153 -0.165

       1.33 -0.153 -0.151 -0.164

       1.34 -0.151 -0.163

       1.35 -0.149 -0.163

       1.36 -0.148 -0.162

       1.37 -0.147 -0.162

       1.38 -0.146 -0.161

       1.39 -0.145 -0.161

       1.40 -0.144 -0.160

       1.41 -0.143 -0.159

       1.42 -0.142 -0.159

       1.43 -0.141 -0.158

       1.44 -0.140 -0.157

       1.45 -0.138 -0.156

       1.46 -0.135 -0.155

       1.47 -0.133 -0.154

       1.48 -0.131 -0.153

       1.49 -0.129 -0.152

       1.50 -0.127 -0.151

       1.51 -0.125 -0.150

       1.52 -0.123 -0.149

       1.53 -0.121 -0.148

       1.54 -0.120 -0.147

       1.55 -0.119 -0.145

       1.56 -0.118 -0.144

       1.57 -0.117 -0.143

       1.58 -0.116 -0.141

       1.59 -0.115 -0.140

       1.60 -0.114 -0.139

       1.61 -0.113 -0.138

       1.62 -0.112 -0.137

       1.63 -0.111 -0.136

       1.64 -0.110 -0.135

       1.65 -0.109 -0.134

       1.66 -0.108 -0.133

       1.67 -0.107 -0.132

       1.68 -0.106 -0.131

       1.69 -0.105 -0.130

       1.70 -0.104 -0.129

       1.71 -0.103

       1.72 -0.102

       1.73 -0.101

       1.74 -0.100

       1.75 -0.099

       1.76 -0.098

       1.77 -0.098

       1.78 -0.097

       1.79 -0.097

       1.80 -0.096

       1.81 -0.095

       1.82 -0.094

       1.83 -0.093

       1.84 -0.092

       1.85 -0.091

       1.86 -0.090

       1.87 -0.089

       1.88 -0.088

       1.89 -0.087

       1.90 -0.086

       1.91 -0.086

       1.92 -0.085

       1.93 -0.084

       1.94 -0.083

       1.95 -0.082

       1.96 -0.081

       1.97 -0.080

       1.98 -0.079

       1.99 -0.078

       2.00 -0.077